logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAndrej (Selce, 1560)

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 sa objavuje ako farár v Selciach pri Banskej Bystrici. Kánonickú vizitáciu uňho vykonal Blažej Zatai, zvolenský archidiakon v r. 1561. Bol to posledný katolícky kurátor.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1560 a 1561 - sp. - Andrej (Selce, 1560) farár