logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlster, Móric

Iné mená:

Alster Mauritius

Tituly:

ľudovýchovný, osvetový pracovník, kazateľ

Životopisné dáta:

* 26. augusta 1827, Modra, okr. Pezinok – † 7. októbra 1894, Bratislava-Rača

Životopis:

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili 27. júla 1851. Kaplánom bol v Dolnej Krupej, Častej (1852), Budmericiach (1856), Starej Turej a v Kuchyni (1857). Od 1. mája 1858 sa stal farárom v Devínskej Novej Vsi, od 10. novembra 1861 v Bratislave-Rači. V r. 1885-1894 bol podpredsedom Spolku sv. Vojtecha.
Prispieval do Katolíckych novín. Zanechal rukopis: Zápisnica chrámu a fary mestečka Rejcha od roku 1732.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, elektronický text; Gajdoš. J.: Cyrilometodejské tisícročie v záznamoch Mórica Alstera. In: Dedičstvo otcov. Trnava 1970, s. 63-77.; https://kultura.racan.sk/2009/12/slovensky-rodolub-moric-alster.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Devínska Nová Ves 1858 máj 1. 1861 nov. 12. Alster, Móric farár
Rača 1861 nov. 10. 1894 - - Alster, Móric farár