logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlbert Zoliensis

Iné mená:

Albertus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 sa spomína ako farár v Bošanoch. Vizitátor, nitriansky archidiakon Michal Szegedy, zapísal o ňom, že bol vyhnaný z fary, lebo sa zle správal. Vizitátor sa snažil napraviť túto situáciu, ale napodarilo sa to.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošany 1560 sp. - - - - Albert Zoliensis farár