logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAlagovič, Ladislav

Iné mená:

Alagovich, Alagovics Ladislav

Tituly:

dekan, národný pracovník, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 14. decembra 1767, Malženiciach – † 31. decembra 1846, Skalica

Životopis:

Narodil sa v rodine zemana. Po absolvovaní teologických štúdií v Trnave bol kaplánom v Nitre, neskôr v Trenčíne (1794-1795) pod hradom - „intramoenalis capellanus“ (kaplán vnútri hradieb). Z Trenčína bol inkardinovaný do Ostrihomskej arcidiecézy 29. novembra 1820, no už 23. novembra bol správcom farnosti Plavecký Svätý Peter, od 1. novembra 1821 pôsobil ako farár a dekan v Skalici, kde zomrel 79-ročný.
Bol riadnym členom Slovenského učeného tovarišstva; v záznamoch tovarišstva ho uvádzali ako spisovateľa. Skalický kníhtlačiar Jozef Škarnicel (1804-1877) o ňom r. 1846 napísal, že vydal v náklade 3000 výtlačkov pekný slovenský modlitebník (Modlitebná knižka), veľmi obľúbený v Skalici a jej okolí, ale aj u „moravskej Slovače“; knižka dosiahla viacero vydaní.
Okrem toho vydal: Pobožné Pisňe k duchownému Prospechu Werících Duší Fári Bošáckeg a Moravsko-Lieskowskég (Trnava 1817, Skalica 1828); Pobožné pjsňe k duchownému prospechu werících Dussi Fary Skalickég (Skalica 1826). Bol tiež prísediacim súdnych tabúľ v Trenčianskej a Nitrianskej stolici.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 48-49; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 11; Rekem, J.: Z kultúrnych dejín Trenčianskeho Považia. Trenčín 1943.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1798 - - 1821 - - Alagovič, Ladislav farár
Skalica 1821 nov. 1. +1846 dec. 31. Alagovič, Ladislav farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887050Alagovič, LadislavPobožné Pisňe k duchownému Prospechu Werících Duší Fári Bošáckeg a Moravsko-Lieskowskég1817
887052Alagovič, LadislavPobožné pjsňe k duchownému prospechu werících Dussi Fary Skalickég1826
887051Alagovič, LadislavPobožné Pisňe k duchownému Prospechu Werících Duší Fári Bošáckeg a Moravsko-Lieskowskég1828
887049Alagovič, LadislavModlitebná knižka1846