logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAkermann, Mikuláš

Životopisné dáta:

17.st.

Životopis:

Od roku 1687 do r. 1693 bol farárom v Kopernici, potom od 20. januára 1694 do r. 1709 v Sklenom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kopernica 1687 - - 1693 - - Akermann, Mikuláš farár
Sklené 1694 jan. 20. 1709 - - Akermann, Mikuláš farár