logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAdam, Michal

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 28. septembra 1899, Močidľany, okr. Sabinov – † 27. októbra 1974, Prešov, poch. v Močidľanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 28. júla 1923 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Šariši a vo Svinej v prešovskom okrese. V r. 1924 bol prefektom Slovenského katolíckeho konviktu v Košiciach a do r. 1926 profesorom náboženstva na chlapčenskom ústave Košice, v rokoch 1926-1928 bol profesorom náboženstva na reálnom gymnáziu v Košiciach. V rokoch 1928-1939 pôsobil na Biskupskom úrade v Košiciach a zároveň bol farárom vo farnosti Košice-Krásna, kde sa počas jeho pôsobenia postavil kostol. Od r. 1938 bol farárom v Raslaviciach v okrese Bardejov, zároveň od r. 1939 prosynodálnym examinátorom, od r. 1940 dekanom. V r. 1943 mu bol udelený titul pápežského komorníka. V rokoch 1945-1950 bol vicerektorom kňazského seminára v Košiciach, v r. 1950 sa vrátil do Raslavíc. V rokoch 1955-1974 bol správcom farnosti Bajerov v prešovskom okrese.
V rokoch 1968-1970 sa iniciatívne zapojil do Diela koncilovej obnovy.

Pramene:

AACass Necrologium, č. 452. Sch. 1925, s. 38. 1928, s. 13; 1934, s. 13; 1938, s. 204; 1943, s. 231; 1948, s. 81; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 98; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 1.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1923 - - 1923 - - Adam, Michal kaplán
Svinia 1923 - - 1924 - - Adam, Michal kaplán
Košice 1924 - - 1928 - - Adam, Michal profesor náb.
Košice - Krásna 1928 - - 1938 - - Adam, Michal administrátor
Raslavice 1938 - - 1945 - - Adam, Michal administrátor
Košice 1945 - - 1950 - - Adam, Michal vicerektor kňazského seminára
Raslavice 1950 - - 1955 - - Adam, Michal administrátor
Bajerov 1955 - - 1974 - - Adam, Michal administrátor
1974 - - - - - Adam, Michal na dôchodku