logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAdamkovič, Anton

Tituly:

Mons., riaditeľ SSV

Životopisné dáta:

* 27. mája 1928, Červeník, okr. Hlohovec – † 24. mája 2017, Bratislava, poch. v Červeníku

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 26. júna 1952 vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora Mons. Ambróza Lazíka.
Ako kaplán začínal v Šuranoch, no hneď nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol v rokoch 1954-1961 kaplánom v trnavskom Dóme sv. Mikuláša, v rokoch 1961-1963 v Topoľčanoch. V rokoch 1963-1971 bol administrátorom v Hradišti pod Vrátnom v okrese Senica, v rokoch 1971-1990 v Doľanoch v okrese Pezinok. Od r. 1990 bol riaditeľom Spolku svätého Vojtecha v Trnave. V rokoch 1991-2009 bol farárom v Zelenči v trnavskom okrese. V r. 2006 mu bol udelený titul Capellanus Sue Sanctitatis. Po reorganizácii Slovenskej cirkevnej provincie prináležal od 14. februára 2008 do Trnavskej arcidiecézy. Od r. 2009 bol výpomocným duchovným v Bratislave-Prievoze.
Zádušná svätá omša sa slúžila 29. mája 2017 vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Červeníku. Následne uložili jeho telo do hrobu na miestnom cintoríne. V sobotu 14. mája 2022 mu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch počas pastoračnej návštevy vo farnosti Červeník udelil Pamätnú medailu Trnavskej arcidiecézy „in memoriam“.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 330;
http://mariasoft.sk/knazi/series1.htm; http://schematizmus.abu-bratislava.sk//knaz-359-sk;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170524015;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220516026

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurany 1952 jún 26. 1954 - - Adamkovič, Anton kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
Trnava 1954 - - 1961 - - Adamkovič, Anton kaplán
Topoľčany 1961 - - 1963 - - Adamkovič, Anton kaplán
Hradište pod Vrátnom 1963 - - 1971 - - Adamkovič, Anton správca farnosti
Doľany 1971 - - 1990 - - Adamkovič, Anton správca farnosti
Zeleneč 1991 2009 Adamkovič, Anton farár
Bratislava - Prievoz 2009 - - - - - Adamkovič, Anton výpomocný duchovný


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
448628Adamkovič, AntonStavovská krížová cesta - viera1991
281675Adamkovič, AntonDomov...1999
526489Adamkovič, AntonCelý tvoj1999
713029Adamkovič, AntonNa každý deň jedna báseň. 2000
282319Adamkovič, AntonKrížová cesta2000
288771Adamkovič, AntonDoľany pri Častej2001
531271Adamkovič, AntonHradište pod Vrátnom2002
715115Adamkovič, AntonKrížová cesta 2002
714933Adamkovič, AntonDodržal som slovo. 2002
714703Adamkovič, AntonČerveník. 2002
5125Adamkovič, AntonVezmi a čítaj : Zveršované Evanjelium podľa Matúša2003
34445Adamkovič, AntonZeleneč pri Trnave2007
34446Adamkovič, AntonPaberky zo Zelenča2007

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
446074Adamkovič, AntonPútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991)1991
448654Adamkovič, AntonPútnik svätovojtešský r. CXX. (1992)1992