logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30400
Meno kňaza : Žídek Gašpar
Pcmeno kňaza : zidekgaspar
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 217
Poradie : 19180
Citát : Žídek Gašpar
CV 1804 píše: 43 r. vedel slovensky a trocha nemecky. O. 1790, kaplán v Kláštore p/Zn., 1791 miestny kaplán v Hronci, 1792 v Beňuši, 1808 v Skl. Tepliciach, 1817 per cambium v Motyčkách, 1823 v Donovaloch, 1831 v Podkoniciach. Z. 23.III.1833.

Číslo záznamu : 31504
Meno kňaza : Žídek Gašpar
Pcmeno kňaza : zidekgaspar
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 106
Poradie : 9390
Citát : Žídek Gašpar
1790 K v Kláštore p./Zn. 1791 miestny K v Hronci, 1792 SF v Beňuši. 1808 F v Skl. Tepliciach, 1817 par cambium v Motyčkách. 1823 F na Donovaloch, 1831 v Podkoniciach. Z. 23.3.1833, 73 ročný.