logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44550
Meno kňaza : Zamarovský, Pavol, SJ
Pcmeno kňaza : zamarovskypavolsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 10890
Citát : Zamarovský, Pavol (+ 1. apríla 1754 Žilina) — jezuita, superior, pedagóg.
Mal šľachtický pôvod. V počiatkoch 18. storočia bol správcom knižnice jezuitského kolégia v Bratislave, ktorú prevzalo kolégium v roku 1672 od evanjelického lýcea a ktorá slúžila ako pracovisko pre jezuitských spisovateľov a historikov. V roku 1735 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline, v rokoch 1743 až 1752 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline, farár a ako prefekt školy a v rokoch 1753 a 1754 mal v Žiline na starosti stavbu kostola a bol aj konzultorom.