logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30320
Meno kňaza : Voronáč, Ján
Pcmeno kňaza : voronacjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 208
Poradie : 18380
Citát : Veronáč, Voronáč Ján
N. 11.VII.1836, o. 1861, kaplán v Chrenovci, Bojniciach, V. Uherciach, N. Bani. 1869 SF v Brehoch, 1872 SF v Kľaku, 1874 v Prochoti. Z. 15.X11.1888, 52 r. – Priateľský, veselý v spoločnosti, žoviálny. Dobrý hudobník, otca mal Čecha. Komentoval A. Beluš v HD Kľak.

Číslo záznamu : 31460
Meno kňaza : Voronáč, Ján
Pcmeno kňaza : voronacjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 102
Poradie : 8950
Citát : Veronáč (Voronáč) Ján
N. 11.7.1836. O. 1861. K v Chrenovci, Bojniciach, V. Uherciach, N. Bani, 1869 SF v Brehoch, 1872 v Kľaku, 1874 v Prochoti. Z. 15.12.1888, 52 ročný.

Číslo záznamu : 63102
Meno kňaza : Voronáč, Ján
Pcmeno kňaza : voronacjan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 267
Poradie : 3060
Citát : Ján Voronáč (Voronacs), nar. 11.7.1836, ord. 1861, kaplán v Chrenovci, Bojniciach, Velkých Uherciach 1867, Novej Bani, 1869 SF v Brehoch, 1872 SF v Kľaku, 1874 v Prochoti. Zomrel 15.12.1888. Bol priateľský, veselý v spoločnosti, žoviálny. Dobrý hudobník, otec bol českej národnosti.