logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30344
Meno kňaza : Vohland Jozef
Pcmeno kňaza : vohlandjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 211
Poradie : 18620
Citát : Vohland Jozef
N. 17.III.1831 v Handlovej, o. 1856, kaplán v Kr. Baniach, 1858 SF tamže, K v Kremnici, N. Pravne, 1866 SF v Oslanoch, 1867 SF v Sučanoch, K v Kláštore p/Zn. 1867 farár v Turč. Petre, 1871 v N. Pravne, 1898 D, 1899 VAD, 1903 AD nitr. Z. 23.IX.1911. Zorganizoval postavenie kostola v N. Pravne.

Číslo záznamu : 31475
Meno kňaza : Vohland Jozef
Pcmeno kňaza : vohlandjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 103
Poradie : 9100
Citát : Vohland (Wohland) Jozef
N. 17.3.1831. v Handlovej. O. 1856. K v Kr. Baniach SF v Kr. Baniach, K v Kremnici, N. Pravne, 1866 SF v Oslanoch, 1867 SF v Sučanoch, K v Kláštore. 1867 F v Turč. Petre, 1871 F v N. Pravne, 1898 D, 1899 VAD, 1903 AD nitr. Z. 23.9.1911. Zaňho sa postavil kostol.

Wohland Vincent