logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7237
Meno kňaza : Vieszky Jacobus.
Pcmeno kňaza : vieszkyjacobus1647
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1021
Poradie : 208270
Citát : Vieszky Jacobus.Natus in Vieszka. Philosophus absolutus et theologus casista, vel moralis auditor. 1647. obtinuit parochiam Vezekény, ubi eodem a. Matthaeus Schlegel peregit visitationem, qui de illo: „Valetudinarius, aetatis suae 32, sacerdos 8. annor. Residens in hac parochia circa 5. menses. Habens libros requisitos. Nullum haereticum, parochianos tamen festifragos, denique inobedientes, proventum exiguum, templum ruinae propinquum et conservatorium esculentorum. Parochiam prope desolatam.“ 1656. nominatur qua parochus in Felső-Apáthi. Tunc potius parochus in Vieszka fuit, quacum illa conjucta. 1657. ibidem visitationem peregit Andreas Szily, qui de illo: „Aetatis 47. In Vieszka duobus annis residens.“ 13. Sept. 1673. investitus parochus in Nagy-Szalatnya. Tempore persecutionis Tökölianae jam canus et venerandus senex. Tunc graviter percussus et dum jam ter flexisset, jussus pro decapitatione, tandem litratus et dimissus. (Ex prot. VADnali sup. distr. Zoliensi.) Activus erat usque 1674.

Číslo záznamu : 7238
Meno kňaza : Vieszky Jacobus.
Pcmeno kňaza : vieszkyjacobus1647
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1021
Poradie : 208280
Citát : Vieszkay Jacobus.26. Jul. 1690. investitus licentiatus in Tót-Ujfalu. Hinc m. Jan. 1695. in Patak cum Csesztve, ubi usque 1700. operatus est.

Číslo záznamu : 30328
Meno kňaza : Vieszky Jacobus.
Pcmeno kňaza : vieszkyjacobus1647
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 209
Poradie : 18460
Citát : Vieskay Jakub
N. vo Vieske, 1647 farár vo Vozokanoch. Tu o ňom píše CV: „Chorľavý človek, 32 r. Nemá žiadneho heretika, ale farníci mu porušujú nedeľný kľud, sú neposlušní. Dôchodok má slabý, kostol na spadnutie. Farská sýpka a samá fara sú skoro zničené.” 1656 sa spomína v H. Opatovciach. Vtedy však bol skorej vo Vieske, lebo tie dve fary boli v tom čase spojené. 1673 vo Zv. Slatine. Za čias prenasledovania tököliovcov bol už šedivý starec. Vtedy ho prepadli a zranili. Keď tri razy pokľakol, aby mu bola sťatá hlava, bol prepustený. Účinkoval do r. 1674. Jeho meno je v listine, ktorej odpis je v sielnickej matrike.