logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31462
Meno kňaza : Veselovský, Anton
Pcmeno kňaza : veselovskyanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 102
Poradie : 8970
Citát : Veselovský Anton
N. 13. 6. 1900 v Pekelniku. O. 1926. K v N. Bani 1929 v Detve, N. Bani. 1931 SF v Podbrezovej, 1935-1938 aj v H. Lehote. 1942 vo Vrútkach, 1943 šk. dekan, 1945 VAD, 1949 F v Martine, AD turč. 1950 incarceratus, 1951 SF v Kr. Baniach, 1965 SF v H. Opatovciach. Po zrušení obce a farnosti SF v Bzenici, 1968 novozriadenej farnosti. 15. 7. 1970 n. o. býval v Záturčí. Z. 10. 5. 1973, pochovaný je v Martine.