logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30316
Meno kňaza : Veisz Ignác
Pcmeno kňaza : veiszignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 208
Poradie : 18340
Citát : Veisz Ignác
O. 1801, prebendát, kaplán v Kremnici, 1803 SF v H. Štubni, 1804 farár v Krahuliach. Z. 16.V.1806 v kvete mladosti z nákazlivej choroby.

Číslo záznamu : 30317
Meno kňaza : Veisz Ignác
Pcmeno kňaza : veiszignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 208
Poradie : 18350
Citát : Veisz Ignác
1794 prijatý z ostrih. AD, farár v Bojniciach. Opát de Scepusio. Z. 20.V.1806.

Číslo záznamu : 31454
Meno kňaza : Veisz Ignác
Pcmeno kňaza : veiszignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 101
Poradie : 8890
Citát : Veisz Ignác
1794 prijatý z OAB do služ. BBB. F v Bojniciach, opát. Z. 20.5.1806.

Číslo záznamu : 31456
Meno kňaza : Veisz Ignác
Pcmeno kňaza : veiszignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 102
Poradie : 8910
Citát : Veisz Ignác
O. 1801. PB, K v Kremnici, 1803 SF v H. Štubni, 1804 F v Krahuliach. Z. 16.5.1806 v kvete mladosti z nákazlivej choroby.