logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7150
Meno kňaza : Váray Michael.
Pcmeno kňaza : varaymichael1762
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1014
Poradie : 207400
Citát : Váray Michael.2. Oct. 1762. applicatus admin. in Tótpróna. Hinc 26. Jun. 1763. investitus parochus Vieszkae. A quo incipiendo ordinate matriculae et protocolla ducuntur, quum a prioribus nisi fragmenta supersint. Recidit ad dioecesim Neosoliensem.

Číslo záznamu : 30293
Meno kňaza : Váray Michael.
Pcmeno kňaza : varaymichael1762
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 206
Poradie : 18110
Citát : Váray Michal
1762 SF v Sl. Pravne, 1763 farár vo Vieske. Od jeho účinkovania sú matriky riadne vedené. 1783 v H. Ždani. Z. 29.III.1798. CV 1778 píše, že mal vtedy 40 r.

Číslo záznamu : 31446
Meno kňaza : Váray Michael.
Pcmeno kňaza : varaymichael1762
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 101
Poradie : 8810
Citát : Váray Michal
Pri zriadení BBB bol F v Lad. Vieske, 1783 F v H. Ždani. Z. 29.3.1798.