logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44507
Meno kňaza : Valentovič, Jozef
Pcmeno kňaza : valentovicjozef
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 10460
Citát : Valentovič, Jozef (* 1725 Skačany, okres Partizánske – + 20. novembra 1807 Bytča) — kňaz Nitrianskej diecézy, kanonik, PhDr.
Teológiu študoval na trnavskej univerzite a v roku 1746 dosiahol doktorát z filozofie – PhDr. V roku 1751 sa stal kaplánom v Chynoranoch, kde bol neskôr farárom, a v roku 1757 sa stal aj zástupcom dištriktuálneho dekana. Bol farárom aj v Rybanoch a vo Vysočanoch. Od roku 1763 bol farárom v Bytči. Od roku 1765 bol čestným kanonikom. V roku 1773, po zrušení Spoločnosti Ježišovej, sa stal farárom v Žiline.
Podľa kanonickej vizitácie z roku 1766 to bol „svedomitý a uznávaný muž“.

Číslo záznamu : 66083
Meno kňaza : Valentovič, Jozef
Pcmeno kňaza : valentovicjozef
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 117
Poradie : 5500
Citát : Valentovič Jozef.
Študoval na Trnavskej univerzite, kde r. 1746 získal doktorát z filozofie. R. 1751 sa stal farárom v Chynoranoch, kde bol od r. 1757 i dištriktuálnym dekanom. R. 1763 sa stal farárom v Bytči, kde bol podľa Gustíniho vizitácie ľudmi veľmi obľúbený. R. 1765 sa stal honorárnym kanonikom. Zomrel 20.11.1807.