logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30272
Meno kňaza : Valach, Mikuláš
Pcmeno kňaza : valachmikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 203
Poradie : 17900
Citát : Valach Mikuláš

Číslo záznamu : 31434
Meno kňaza : Valach, Mikuláš
Pcmeno kňaza : valachmikulas
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 100
Poradie : 8690
Citát : Valach Mikuláš
N. 16.12.1901 v Lutile. O. 1925. K v Detv. Hute, 1926 v Č. Balogu, 1928 v Hriňovej, t. r. SF v Močiari. 1934 v Badíne, 1939 SF v H. Mičinej. 1953 SF v Ponikách, 1959 SF v Brusne. 1960 n. o. Z. v charit. domove v Beckove.

Číslo záznamu : 31782
Meno kňaza : Valach, Mikuláš
Pcmeno kňaza : valachmikulas
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 200
Poradie : 21460
Citát : Valach Mikuláš, n. 16. 12. 1901 v Lutile, o. 5. 7. 1925, kapl. Detv. Huta, 1926 kapl. Č. Balog, 1928 kapl. Hriňová, spr. f. Močiar, 1934 spr. f. Badín 1939 spr. f. H. Mičiná, 1953 spr. f. Poniky, 1958 def. vinculi, 1959 spr. f. Brusno, 1969 n. o. v CHD Beckov.