logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31781
Meno kňaza : Vačko, Anton
Pcmeno kňaza : vackoanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 200
Poradie : 21450
Citát : Vačko Anton, n. 14. 11. 1914 v Kolačne, o. 5. 2. 1939, kapl. V. Uherce, 1942 kapl. Jastrabá, 1943 kapl. Detva, 1945 spr. f. Valaská.

Číslo záznamu : 63134
Meno kňaza : Vačko, Anton
Pcmeno kňaza : vackoanton
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 292
Poradie : 3380
Citát : Anton Vačko, nar. 14.11.1914, otec Tomáš, matka Mária, rod. Tomová, po ukončení štúdia teológie v Biskupskom seminári sv. Františka Xaverského v BB bol 5.2.1939 vysvätený za kňaza, do roku 1942 kaplán vo Veľkých Uherciach, potom v Jastrabej, Detve. Od roku 1945 pôsobil dlhé roky ako SF vo Valaskej, honorárny dekan, zomrel 2.9.1986 na následky zranení po autonehode v Revúcej, pochovaný vo Valaskej. „Pán dekan Anton Vačko, ktorý skoro 40 rokov s pokorou a nevšednou trpezlivosťou vítal tých najmenších, s múdrosťou otca viedol ľudí ku kresťanskej láske a keď prišiel ich čas, desiatky rokov ich odprevádzal na večnosť. Vždy s milým úsmevom, pochopením a súcitným slovom rozdával nádej a dával silu do života. Bol už vlastne jedným z nás, poznal každú rodinu, každú ulicu, poznal charaktery ľudí, ich starosti a radosti. Nemal to v živote ľahké, ale svojím uvážlivým vystupovaním si vedel okolo seba zoskupiť ľudí, ktorí mu múdrou radou pomáhali viesť našu farnosť a prekonávať prekážky tej doby." - citované z Valaštiansky hlásnik, ročník VIII., č. 5, november 2010.