logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44476
Meno kňaza : Tvrdý, Arpád
Pcmeno kňaza : tvrdyarpad
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 10150
Citát : Tvrdý, Arpád (* 15. novembra 1881 Bytča – + 28. novembra 1963 Trenčianske Teplice, okres Trenčín) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Pochádzal zo známej žilinskej rodiny. Nižšie gymnázium navštevoval v Žiline, ale teológiu študoval v maďarskej Kaloči (Kalocsa) a za kňaza pre Kaločskú diecézu ho vysvätili 19. júna 1904. Po vzniku Česko-Slovenska opustil Maďarsko a v máji 1920 sa stal správcom farnosti na Myjave. Keď zriadili v Trnave Apoštolskú administratúru, inkardinovali ho do nej a v marci 1923 ustanovili ho za myjavského farára. V roku 1934 sa stal zástupcom dištriktuálneho dekana. Od marca 1929 excurrendo spravoval aj farnosť v Turej Lúke. Od marca 1937 bol farárom vo Švajnbachu (dnes Viničné, okres Pezinok). V roku 1947 odišiel na zdravotnú dovolenku do Podunajských Biskupíc. Do pastorácie sa už nevrátil, ale odišiel na odpočinok do Trenčianskych Teplíc.
Od začiatku roku 1921 bol dozorcom pestúnskej kolónie na Myjave, kam prideľovali deti z Československého štátneho detského domova v Rimavskej Sobote. Jeho úlohou bolo prideľovať privezené deti do pestúnskych rodín, rozdeľovať im zásielky oblečenia a dozerať, aby bolo o deti v rodinách dobre postarané. Práve toto bola veľmi náročná úloha, lebo na kopaniciach sa stávalo, že deti zneužívali ako lacnú pracovnú silu, a zle sa o ne starali. Nebolo výnimkou, že bolo potrebné dieťa pestúnom odňať a umiestniť ho do inej rodiny. Pri tejto práci mu pomáhal organista, ktorý navštevoval pestúnske rodiny po kopaniciach a zároveň tam deti vyučoval náboženstvo.
Okrem jeho rodičov býval u neho na fare aj jeho strýko Peter Tvrdý (1850-1935), vý­znamný slovenský jazykovedec, spolutvorca modernej formy spisovnej slovenčiny, ktorý práve tu prežil literárne najplodnejšie obdobie života a tu i zomrel.

Číslo záznamu : 60851
Meno kňaza : Tvrdý, Arpád
Pcmeno kňaza : tvrdyarpad
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 260
Citát : ARPÁD TVRDÝ

administrátor 1920- a farár 1923-37 v Myjave
od 1929 administrátor excurendo v Turej Lúke (posl.farár)
( * 15.11.1881 Bytča; + 28.11.1963 Trenčianske Teplice)

Narodil sa 15.11.1881 v Bytči. Za kňaza bol vysvätený 19.6.1904 v Kaločskej arcidiecéze. (Kaloča - južne od Budapešti, východne od Balatónu.) Toto obdobie jeho kňazského života dostupné pramene neuvádzajú, takže sa nedalo zmapovať.
Po vzniku ČSR prišiel na Slovensko, kde sa v rámci trnavského vikariátu stal od mája 1920 administrátorom v Myjave. Keď bola v r.1922 zriadená Apoštolská administratúra v Trnave, bol do nej inkardinovaný a následne v marci 1923 bol v Myjave ustanovený farárom. R.1934 sa stal zást.dekana.
Od začiatku roku 1921 bol dozorcom pestúnskej kolónie v Myjave, kam boli prideľované deti z Čs.štátneho detského domova v Rimavskej Sobote. Jeho úlohou bolo prideľovať privezené deti do pestúnskych rodín, rozdeľovať im zásielky oblečenia a dozerať, aby bolo o deti v rodinách dobre postarané. Práve toto bola veľmi náročná úloha, lebo na kopaniciach sa stávalo, že deti zneužívali ako lacnú pracovnú silu, a zle sa o ne starali. Nebolo výnimkou, že bolo potrebné dieťa pestúnom odňať a umiestniť ho do inej rodiny. Pri tejto práci mu pomáhal organista, ktorý navštevoval pestúnske rodiny po kopaniciach a zároveň tam deti vyučoval náboženstvo.
Okrem jeho rodičov býval u neho na fare aj jeho strýko Peter Tvrdý, významný slovenský jazykovedec, spolutvorca modernej formy spisovnej slovenčiny, ktorý práve tu prežil literárne najplodnejšie obdobie života a tu i zomrel (bolo to zrejme ešte v budove starej fary). Rodičia i P.Tvrdý sú pochovaní na dolnom cintoríne v Myjave.
Po odchode turolúckeho farára G.F.Kollárika na dôchodok od marca 1929 administroval aj Turú Lúku, čo už zostalo natrvalo aj pre jeho nástupcov v Myjave. Počas jeho pôsobenia pohreby odbavoval na Turej Lúke aj organista Štefan Pastorek.
Od marca 1937 sa stal farárom vo Švajnbachu (Viničnom). V r.1947 odišiel na zdravotnú dovolenku do Podunajských Biskupíc. Zdá sa, že tam v pastorácii nepôsobil, čiže to bolo asi naozaj zo zdravotných dôvodov - mal vtedy 66 rokov. Nebolo to ako v iných prípadoch po vojne, keď si nová politická situácia vynútila, aby niektorí kňazi opustili svoje pôsobisko, čo bolo oficiálne zdôvodnené zdravotnou dovolenkou; ale pritom pôsobili v inej farnosti, a neskôr sa vrátili späť. Toto nebol prípad A.Tvrdého, on mal zrejme naozaj vážne zdravotné potiaže, pretože sa už do pastorácie nevrátil. Neskôr odišiel na odpočinok do Trenčianskych Teplíc, kde 28.11.1963 zomrel. Nepodarilo sa zistiť, kde je pochovaný.

Číslo záznamu : 67318
Meno kňaza : Tvrdý, Arpád
Pcmeno kňaza : tvrdyarpad
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 305
Poradie : 5580
Citát : Tvrdý Arpadus, nat. 15. Nov. 1881 in V. Bytča; ord. 19.
Jun. 1904. A. 1922 ex a. dioec. Colocensi suscept. 1923
parochus in Myjava.

Číslo záznamu : 67997
Meno kňaza : Tvrdý, Arpád
Pcmeno kňaza : tvrdyarpad
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 372
Poradie : 5300
Citát : Tvrdý Arpadus, nat. Veľká Bytča 15. Nov. 1881, ord. Vác 19. Jun. 1904 ex Adioec. Coloc. 1920 susc., vic. oec. Myjava, 1923 par. ibidem, 1934 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Myjava, 1937 par. Švajnsbach, 1947 valetud. Podunajské Biskupice.