logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 65007
Meno kňaza : Turaz, Anton
Pcmeno kňaza : turazanton
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Turaz Anton nar. , ord. ; nat. Lozorno 3. Maii 1891, ord. 16. Maii. 1915, vic. coop. Mestečko, 1917 Krakovany, 1922 par. Bučany, 1923 Bohunice, 1934 ~ajkov.

Číslo záznamu : 67317
Meno kňaza : Turaz, Anton
Pcmeno kňaza : turazanton
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 305
Poradie : 5570
Citát : Turaz Antonius, nat. 3. Maii 1891 in Lozorno; ord. 16. Maii
1915; Coop. in Mestečko; 1917 in Krakovany; 1922 parochus
in Bučany dein Bohunice.

Číslo záznamu : 67994
Meno kňaza : Turaz, Anton
Pcmeno kňaza : turazanton
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 371
Poradie : 5270
Citát : Turaz Antonius, nat. Lozorno 3. Maii 1891, ord. Esztergom 16. Maii 1915, vic. coop. Mestečko, 1917 Krakovany, 1922 par. Bučany, 1923 Bohunice, 1934 Čajkov.

Číslo záznamu : 69951
Meno kňaza : Turaz, Anton
Pcmeno kňaza : turazanton
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1220
Citát : Anton Turaz, farár v Čajkove,- odišiel na odpočinok s platnosťou od 1. novembra 1960. /č.996I/6C/.