logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33912
Meno kňaza : Tuleja, František
Pcmeno kňaza : tulejafrantisek
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 261
Poradie : 26370
Citát : Tuleja František, n. 8. 12. 1923 v Ražňanoch, o. 19. 6. 1949, kapl. Raslavice, 1950 kapl. Hubošovce, 1952 spr. f. Soľ, 1958 spr. f. Gaboltov, 1964 m. p., 1966 spr. f. Torysa, 1973 spr. f. Stropkov.

Číslo záznamu : 38340
Meno kňaza : Tuleja, František
Pcmeno kňaza : tulejafrantisek
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 20940
Citát : TULEJA, František
* nar. 8.12.1923 Ražňany, 19.6.1949 Košice, prim. Ražňany, +25.3.2006 Veľký Šariš
* 1949 kaplán Raslavice, 1950 Hubošovce, 1952 farár Soľ, 1958 Gaboltov, 22.10.1962 bol zaistený. Počas vyšetrovacej väzby v Košiciach, ktorá trvala do 27. augusta 1963, bol 2 - krát súdený na Krajskom súde v Košiciach, 2 - krát po odvolaniach na Najvyššom súde v Prahe. Sedem týždňov strávil v samotke. Na druhom pojednávaní Krajského súdu v Košiciach bol rozsudkom zo dňa 6. júla 1963, zn. 1 T 04/63 a uznesením Najvyššieho súdu v Prahe zo 16.10.1963 sp. zn. 10 To 015/63, ako fanatický kňaz odsúdený na 1 a pol roka väzenia a na dobu 2 rokov dostal zákaz pastoračnej činnosti. Bol uznaný za vinného za zneužitie náboženskej funkcie podľa § 101 Tr. zák. z roku 1961. Vo výkone trestu odňatia slobody bol vo Valdiciach, okr. Nový Jíčin v čase od 28.8.1963 do 28.1.1964. 1964 mimo pastorácie, 1966 administrátor Torysa, 1973 Stropkov, 1987 Kendice, 1990 farár Hažlín, 1996 administrátor Krivany, 2000 na dôchodku.
Rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach z 23. júna 1993 podľa § 22a ods. 1 písm. a) zák. č. 119/90 Zb. v znení Zák. č. 47/91 Zb. a) Zák. č. 633/92 Zb. o súdnej rehabilitácii bol rehabilitovaný.
* ACAC 2/2006, s. 12. Sch. 1948, s. 98; 1978, s. 261; 1995, s. 173; 1998, s. 138; 2000, s. 145; 2002, s. 156; 2004, s. 171. Mikloško, s. 174. ŠOBA Prešov, KNV - CO, 39.>

Číslo záznamu : 61851
Meno kňaza : Tuleja, František
Pcmeno kňaza : tulejafrantisek
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1415
Poradie : 23020
Citát : TULEJA, František (* 8.12.1923 Ražňany, okr. Sabinov) - trpiteľ za vieru.
Kňazskú vysviacku prijal 19.6.1949 v Košiciach, potom pôsobil ako kaplán v Raslaviciach, od r.1950 v Hubošovciach, od r.1952 účinkoval ako farár v Soli, od r.1957 v Gaboltove. Dekrétom biskupa J. Cárskeho bol r.1962 disponovaný za farára do Kazimíra. Po dokončení stavby a posviacke fary ho 22.10.1962 zaistili. Ako dôvod uviedli rozvracanie republiky. V skutočnosti išlo o organizovanie gaboltovského mariánskeho odpustu, ktorý v tomto období zaznamenával zvýšenú účasť pútnikov. Jemu pripisovali „ideologickú" stránku odpustu a organizačnú pripisovali bardejovskému farárovi J. Hudákovi. V r.1962-1963 bol vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach. Počas vyšetrovania ho fyzicky týrali; sedem týždňov strávil na samotke. R.1963 ho ako „fanatického" kňaza odsúdili za zneužitie náboženskej funkcie na jeden a pol roka väzenia a dostal zákaz pastoračnej činnosti na dva roky. Trest si odpykával vo od 28.8.1963 do 28.1.1964 Valdiciach, kde pracoval pri výrobe bižutérie. Bol prepustený s podmienkou na dva roky. R.1966 sa stal farárom v Toryse, r.1973 v Stropkove, r.1987 v Kendiciach, r.1990 v Hažlíne, r.1996 administrátorom v Krivanoch. Rehabilitovali ho až r.1993.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.151; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť roz-
vrátiť. Bratislava 1991, s.174; Schematizmus Košickej arcidiecézy 1998. Košice 1998, s. 138.
CYRIL HIŠEM