logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28425
Meno kňaza : Tóth Ladislav,
Pcmeno kňaza : tothladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 153
Poradie : 16690
Citát : Tóth Ladislav, n. 5. 3. 1951, o. 8. 6. 1974, kapl. Galanta, 1975 kap. Komárno, spr. f. Hrkovce, 1977 spr. f. Bušince, 1978 spr. f. Sečianky, 1978 spr. f. Obid.

Číslo záznamu : 41288
Meno kňaza : Tóth Ladislav,
Pcmeno kňaza : tothladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 527
Poradie : 55430
Citát : Tóth Ladislav, spr. farnosti v Sečiankach, do Obidu.

Číslo záznamu : 65000
Meno kňaza : Tóth Ladislav,
Pcmeno kňaza : tothladislav
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Tóth Ladislav, SDB nar. 5.3.1951 v Galante, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Galanta, 1975 Komárno; adm. 1975 Hrkovce, 1977 Bušince, 1978 Sečianky, 1978 (?Obid,) Svodín; dekan 1989; farár v službe rehole 1991 Budapešť; adm. 1991 Ba-Petržalka; far. 1992 Tomášov, šk.dekan 1995 dekanát Ba-vidiek A, inšpektor pre katech.činnosť maďarských farností na celom Slovensku; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 15.7.2000 Dunajská Streda; dekan 1.9.2000 dekanát Dunajská Streda; far. 1.1.2001 Boldog; poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Senec; far. 15.8.2002 Dvory nad Žitavou; adm. 15.7.2004 Okoč; šk.inšpektor 10.3.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy

Číslo záznamu : 68741
Meno kňaza : Tóth Ladislav,
Pcmeno kňaza : tothladislav
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 327
Poradie : 5300
Citát : TÓTH Ladislav, SDB, dekan,
nar.: 5. 3.1951 v Galante, ord.: 8. 6.1974, adresa: 90044 Tomášov, ul. Agátová 1.
Pôsobiská: Galanta 1974 kaplán, Komárno 1975 kaplán, Hrkovce 1975 farár, Bušince 1977 farár, Sečianky 1978 farár, Obid 1978 farár, Lehnice 1979 farár, Kostolné Kračany 1984 farár, Svodín 1987 farár, Tomášov 1989 farár, dekan, Budapešť 1991 farár v službe rehole, Bratislava-Petržalka 1992 farár, Tomášov 1992 farár