logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28420
Meno kňaza : Torma, František
Pcmeno kňaza : tormafrantisek
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 153
Poradie : 16640
Citát : Torma František, n. 5. 10. 1899 vo Svodíne, o. 29. 6. 1935, kapl. Prašice B. Štiavnica, 1928 spr. f. B. Hodruša, 1932 spr. f. Bušince, okr. dekan, 1975 n. o. v Bušinciach.

Číslo záznamu : 64992
Meno kňaza : Torma, František
Pcmeno kňaza : tormafrantisek
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Torma František nar. 5.10.1899 vo Svodíne, ord. 29.6.1925; kap. Prašice, Ban.Štiavnica; adm. 1928 Ban.Hodruša, 1932 Bušince; far. 1933 tamtiež; okr.dekan; n.o. 1975 Bušince

Číslo záznamu : 67308
Meno kňaza : Torma, František
Pcmeno kňaza : tormafrantisek
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 304
Poradie : 5480
Citát : Torma Franciscus, nat. 5. Oct. 1899 in Seldín; ord. 29.
Jun. 1925. Coop. in Prašice; mox in B. Štiavnica, 1928
adm. in Hodruša, 1932 Adm. in Bušince 1933 Par.
ibidem.

Číslo záznamu : 67985
Meno kňaza : Torma, František
Pcmeno kňaza : tormafrantisek
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 371
Poradie : 5180
Citát : Torma Franciscus, nat. Seldín 5. Oct. 1899, ord. Trnava 29. Jun. 1925, vic. coop. Prašice, Banská Štiavnica, 1928 vic. oec. Hodruša, 1932 Bušince, 1933 par. Bušince.