logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6805
Meno kňaza : Tolt, Andrej
Pcmeno kňaza : toltandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 985
Poradie : 203950
Citát : Thold Andreas.16. Jun. 1668. investitus parochus in Sempte. Sub illo altare consecratum. 1677. successorem nactus.
Preklad : Tolt Andrej. 16. júna 1668 bol ustanovený za farára v Šintave. Za neho bol posvätený oltár. V r. 1677 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 61811
Meno kňaza : Tolt, Andrej
Pcmeno kňaza : toltandrej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1387
Poradie : 22620
Citát : TOLT (Toltt), Andrej (* 6.9.1636 Veľká Štiavnica -+ ? Šintava, okr. Galanta) - rekatolizátor.
R.1656 prišiel do Trnavy, kde ho prijali do generálneho kolégia uhorských bohoslovcov. Tam absolvoval aj filozofické a teologické štúdiá. Po vysviacke za kňaza pôsobil šesť rokov ako administrátor farnosti v Dubnici nad Váhom. Odtiaľ ho preložili do Šintavy, kde účinkoval v r.1668-1677. Bol horlivým šíriteľom rekatolizácie.
Lit.: Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s.503.
VLADIMÍR GREGOR