logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6839
Meno kňaza : Thuróczy Franciscus.
Pcmeno kňaza : thuroczyfranciscus1630
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 987
Poradie : 204290
Citát : Thuróczy Franciscus.Fuit 1630. parochus in Lutila. 4. et 5. Oct. ejusd. a. interfuit synodo Tirnaviae celebratae. Teste matrica 1656. successorem nactus.