logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38278
Meno kňaza : Telekesy, Ján
Pcmeno kňaza : telekesyjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 20320
Citát : TELEKESY, Ján
* nar. 4.10.1850 Lipany, ord. 9.1.1878, +18.11.1928
* študoval na Pazmáneu vo Viedni, 1878 kaplán a katechéta Sabinov, vojenský kaplán, 1879 kaplán a katechéta Prešov, 1881 administrátor Gaboltov, 1882 Hanušovce, notár dištriktu, 1889 farár, 1894 vicedekan, 1900 dekan, 1904 člen konzistória, 1916 opát.
*D. 1929, s. 123. Sch. 1875, s. 147; 1877, s. 148; 1879, s. 67; 1881, s. 80; 1883, s. 82; 1887, s. 89; 1889, s. 89; 1893, s. 95; 1915, s. 92; 1918, s. 12; 1925, s. 19; 1928, s. 19.>