logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44442
Meno kňaza : Tarnóczy, Zsigmund, SJ
Pcmeno kňaza : tarnoczyzigmundsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9810
Citát : Tarnóczy, Zsigmond — jezuita, pedagóg, superior.
V rokoch 1760 až 1763 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline. Súčasne bol aj žilinským farárom a riaditeľom nižšieho gymnázia.