logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30117
Meno kňaza : Szójózsef Vojtech
Pcmeno kňaza : szojozsefvojtech
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 186
Poradie : 16350
Citát : Szójózsef Vojtech
Poznámka DKI : V Zar2 je len meno, nič viac.

Číslo záznamu : 63165
Meno kňaza : Szójózsef Vojtech
Pcmeno kňaza : szojozsefvojtech
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 304
Poradie : 3690
Citát : Vojtech Szójózsef (Klement), nar. 7.1.1911 v Šuriciach (vtedy Sóreg), stredoškolské vzdelanie získal v Komárne, za kňaza bol vysvätený 23.12.1933 v BB. Ako kaplán pôsobil na Velkom Poli (1934), v Detvianskej Hute (1934), v Čiernom Balogu (1935) a v Hriňovej (1936). V Oslanoch pôsobil v rokoch 1938 až 1939. Ešte ako bohoslovec teológie v BB preložil do slovenčiny dielo Ladislava Dezidera Nánássyho,„Az emberi lélek - Ľudská duša".

Číslo záznamu : 63243
Meno kňaza : Szójózsef Vojtech
Pcmeno kňaza : szojozsefvojtech
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 309
Poradie : 4470
Citát : Vojtech Szójózsef (Klement) (3.12.1937 -1939), nar. 8.6.1911 Sôregu, teraz Šurice v okr. Lučenec, ord. 23.12.1933 v BB, do farnosti bol disponovaný zo Zvolenskej Slatiny, adm. v Necpaloch (1939), od roku 1941 farár v Bacúrove (v súčasnosti filiálka vo farnosti Budča).