logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30110
Meno kňaza : Szimmer Martin
Pcmeno kňaza : szimmermartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 185
Poradie : 16280
Citát : Szimmer Martin
N. 10.XI.1806, o. 1832, kaplán vo Zv. Slatine, Bojniciach, Kremnici, Vyhniach, BB. 1842 farár v Kopernici, 1846 v Tajove, 1850 kazateľ C.E.N. 1853 prosyn. examinátor, 1854 AS, 1867 VAD. Z. 1.II.1868.

Číslo záznamu : 31354
Meno kňaza : Szimmer Martin
Pcmeno kňaza : szimmermartin
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 92
Poradie : 7890
Citát : Szimmer Martin
N. 10.11.1806. O. 1832. K vo Zv. Slatine, Bojniciach, Kremnici, Vyhniach, BB. 1842 F v Kopernici, 1846 v Tajove, 1850 katedr. kazateľ, 1853 PRE. 1854 AS, 1867 VAD. Z. 1.2.1868.