logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6360
Meno kňaza : Szabados, Ján
Pcmeno kňaza : szabadosjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 947
Poradie : 199500
Citát : Szabados Joannes.Theologiam in semin. s. Stephani terminavit. 5. Apr. 1681. ordinatus. Ab 1683. parochus in Lopej una et in Predajna, ubi 2. Aug. 1684. investitus. Hinc 21. Maji 1696. in Tót-Ujfalu, scilicet Zsitva-Ujfalu, nunc filia ad Thaszár, ubi usque 1702. occupatus fuit.
Preklad : Szabados Ján. Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana. 5. apríla 1681 bol vysvätený za kňaza. Od r. 1683 bol farárom v Lopeji a Predajnej, kde bol ustanovený 2. augusta 1684. Od 21. mája 1696 bol v Slovenskej Novej Vsi, rozumej v Novej Vsi nad Žitavou, teraz filiálke Tesárov nad Žitavou, kde bol až do r. 1702.

Číslo záznamu : 30087
Meno kňaza : Szabados, Ján
Pcmeno kňaza : szabadosjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 183
Poradie : 16050
Citát : Szabados Ján
CV Predajná píše, že r. 1698 mal 38 rokov a v duch. správe bol 16 r. O. 1681. R. 1683 farár v Lopeji a Predajnej. 1681 len v Predajnej, odkiaľ ho však vypovedali a vrátil sa len po utíšení nepokojov, r. 1687. 1696 farár v Novej Vsi nad Žitavou.