logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33899
Meno kňaza : Švec-Bilý, Ján
Pcmeno kňaza : svecbilyjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 260
Poradie : 26240
Citát : Švec Bilý Ján, n. 25. 11. 1943 v Hankovciach, o. 5. 6. 1966, kapl. Snina, 1972 spr. f. Sobrance, z. okr. dekana.

Číslo záznamu : 38243
Meno kňaza : Švec-Bilý, Ján
Pcmeno kňaza : svecbilyjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 19970
Citát : ŠVEC - BILÝ, Ján, Mgr.
* nar. 25.11.1943 Hankovce, ord. 5.6.1966 Bratislava, prim. Hankovce
* 1966 kaplán Snina, 1972 administrátor Sobrance, 1986 Michalovce, dekan, 1990 farár Hanušovce nad Topľou, 2003 Stropkov, dekan, 2005 sudca Metropolitného tribunálu.
*ACAC 4/2005, s. 33. Sch. 1978, s. 260; 1995, s. 172; 1998, s. 137; 2000, s. 145; 2002, s. 156; 2004, s. 169.>