logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44388
Meno kňaza : Suchaj, Juraj, SJ
Pcmeno kňaza : suchajjurajsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9270
Citát : Suchaj, Juraj — jezuita, kazateľ, superior.
V rokoch 1725 až 1730 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline. Súčasne bol žilinským farárom, riaditeľom nižšieho gymnázia, historikom domu i nedeľným kazateľom. V roku 1731 tu bol vedúcim Kongregácie svätého ruženca, spovedníkom domu, slovenským a nemeckým kazateľ a konzultorom.