logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6302
Meno kňaza : Strba Joannes.
Pcmeno kňaza : strbajoannes1760
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 943
Poradie : 198920
Citát : Strba Joannes.30. Sept. 1760. missus pro cooperatore ad Závod. 12. Apr. 1763. investitus parochus in Szlaszka, quacum incorporatus est neo-erectae dioecesi Neosol.