logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30080
Meno kňaza : Straka Juraj
Pcmeno kňaza : strakajuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 182
Poradie : 15980
Citát : Straka Juraj
N. 20.IV.1812, o. 1834, kaplán vo Valaskej, Tužine, Bojniciach, Zv. Slatine, Zvolene, N. Bani. 1837 prof. na gymnáziu v BB a exhortátor. 1842 farár v Háji, 1846 v Kunešove, 1849 uväznený. Po prepustení 1853 kaplán, neskoršie SF v Beňuši. Tam pokračoval 1854 ako kaplán. 1855 v BB. 1860 farár v Beňuši, 1868 v Selciach. Z. 20.III.1881. HD Selce píše o ňom, že bol malomyseľný a apatický človek. Po uväznení mu hrozil trest smrti, ktorý bol zmenený na väzenie a nakoniec amnestovaný. Zomrel opustený a v núdzi.

Číslo záznamu : 31337
Meno kňaza : Straka Juraj
Pcmeno kňaza : strakajuraj
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 91
Poradie : 7720
Citát : Straka Juraj
N. 20.4.1812. O. 1834. K vo Valaskej, Tužine, Bojniciach, Zv. Slatine, Zvolene, N. Bani. 1837 prof. na gymn. v BB. 1842 F v Háji, 1846 F v Kunešove, 1849 bol uväznený pre účasť na Košútovom povstaní. Po prepustení bol K, neskoršie F v Beňuši. 1854 pokračoval ako K v BB. 1860 F v Beňuši, 1868 F v Selciach. Z. 20.3.1881.
HD Selce píše, že bol malomyseľný a apatický. Vo väzení mu hrozil trest smrti. Dostal dlhoročné väzenie a potom bol amnestovaný. Zomrel opustený a v núdzi.

Číslo záznamu : 73327
Meno kňaza : Straka Juraj
Pcmeno kňaza : strakajuraj
Www stránka : Mail: Dr. Ladislav Hagara, PhD. [22.5.2024]
Skratka knihy : mail
Poradie : 1560
Citát : Juraj Straka: 1836 kaplán vo Zvolenskej Slatine, ZV (Schem. Neosol. 1836, s. 45), r. 1837 vo Zvolene (s.52) *
R. 1852 žil na odpočinku (Schem. Neosol. 1852, s. 112 )