logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33883
Meno kňaza : Stolárik, Stanislav, biskup
Pcmeno kňaza : stolarikstanislavbiskup
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 258
Poradie : 26080
Citát : Stolárik Stanislav biskup, n. 27. 2. 1955 v Košiciach, o. 11. 6. 1978, kapl. Trebišov.

Číslo záznamu : 38093
Meno kňaza : Stolárik, Stanislav, biskup
Pcmeno kňaza : stolarikstanislavbiskup
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 18470
Citát : STOLÁRIK, Stanislav, prof. ThDr., PhDr., PhD., pomocný biskup (2004)
* nar. 27.2.1955 Rožňava, Košice, ord. 11.6.1978 Bratislava – J. Gábriš, prim. Košice
* štúdiá – Košice, Bratislava, 1978 kaplán Trebišov, 1979 Humenné, 1981 Prešov, 1983 administrátor Obišovce, 1990 farár Čaňa, dekan, člen Diecéznej kňazskej rady, 1992 farár Humenné, dekan, 1995 Prešov - Kráľovnej Pokoja, 2001 Prešov – sv. Mikuláš, dekan, 1996 odborný asistent na TI CMBF UK a od 2003 na Teologickej fakulte KU. V rokoch 2001 – 2003 prodekan RK CMBF UK v Bratislave.
Dňa 8.2.2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval do kolégia pápežských kaplánov (Mons.) a 26.2.2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa barikského (Barika). 20.3.2004 vysvätený za biskupa diecéznym biskupom Alojzom Tkáčom.
Diela – výber: Humenski zavod I trojica košičkih mučenika : prilozi Životna filozofija sv. Marka Križevčanina. Križevci 2000. 100 s. Prirodzený svet vo filozofii Jana Patočku. Prešov 1998. 202 s. Život ako existenciálny pohyb vo filozofii Jana Patočku. Prešov 2000. 117 s. Výber z diela. Prešov 2005. 191 s.
* Čižmár, M.: Pásli zverené im stádo Košickí biskupi v rokoch 1804 – 2004, s. 417 – 426. Sch. 1978, s. 258; 1995, s. 171; 1998, s. 136; 2000, s. 143; 2002, s. 154; 2004, s. 165.>

Číslo záznamu : 41343
Meno kňaza : Stolárik, Stanislav, biskup
Pcmeno kňaza : stolarikstanislavbiskup
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 528
Poradie : 55980
Citát : Stolárik Stanislav, novokňaz, od. 1. IX. 1978 kaplán v Trebišove.