logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6267
Meno kňaza : Stephanus.
Pcmeno kňaza : stephanus1581
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 939
Poradie : 198570
Citát : Stephanus.Fuit usque 1581. parochus in Garam-Szőllős, hinc eodem a. ad Oszlány transivit. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 407.)

Číslo záznamu : 30162
Meno kňaza : Stephanus.
Pcmeno kňaza : stephanus1581
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 191
Poradie : 16800
Citát : Štefan
1681 bol farárom v Rybníku a t. r. v Oslanoch.

Číslo záznamu : 63141
Meno kňaza : Stephanus.
Pcmeno kňaza : stephanus1581
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 302
Poradie : 3450
Citát : Štefan, vieme o ňom iba to, že v roku 1581 prišiel do Oslian z farnosti Rybník nad Hronom.