logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6236
Meno kňaza : Stephanóczy, Andrej
Pcmeno kňaza : stephanoczyandreas1663
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 938
Poradie : 198260
Citát : Stephanóczy Andreas.Theologiae in semin. gener. studuit. 24. Mart. 1663. ordinatus. 6. Oct. 1666. investitus parochus in Korpona. 1665. erectum sacellum Boryanum catholicis non diu patere potuit, a Georgio enim Bory profanatum est, nec dein parocho publice defungi licuit, qui 1672. penitus hinc exulare debuit. 15. Nov. 1674. investitus parochus in Radván. Inde 3. Maji 1677. in Csejthe, ubi usque m. Mart. 1678. operatus est.
Preklad : Stephanóczy Andrej. Teológiu študoval v generálnom seminári. 24. marca 1663 bol vysvätený za kňaza. 6. októbra 1666 bol ustanovený za farára v Krupine. V r. 1665 nemohol dlho slúžiť sväté omše v zriadenej kaplnke Boryovcov, totiž Juraj Bory ju sprofanoval, potom kňaza verejne odvolal, tento musel v r. 1672 odtiaľ odísť. 15. novembra 1674 bol ustanovený za farára v Radvani. Od 3. mája 1677 bol v Čachticiach, kde pracoval až do marca 1678.

Číslo záznamu : 30074
Meno kňaza : Stephanóczy, Andrej
Pcmeno kňaza : stephanoczyandreas1663
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 171
Poradie : 15920
Citát : Stephanoczy Andrej
O. 1663. 1666 farár v Krupine. 1655 bola postavená kaplnka v Bóryovskej kúrii pre katolíkov. Ale ani tá nebola dlho prístupná. 1672 sa musel stade vysťahovať. 1674 farár v Radvani. 1677 v Čachticiach, kde z. 1578.