logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30163
Meno kňaza : Šteffko Juraj
Pcmeno kňaza : steffkojuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 191
Poradie : 16810
Citát : Šteffko Juraj
N. 1796 v Ležiachove, o. 1819, kaplán vo Vyhniach, Lovči, Zvolene, Zv. Slatine, Prievidzi,. Sl. Ľupči, Zvolene. 1828 SF vo Zvolene, 1829 farár vo Valči, 1830 per cambium v Bystričanoch, 1850 rezignoval na faru a ostal v. v. Z. 27.VIII.1868.

Číslo záznamu : 31376
Meno kňaza : Šteffko Juraj
Pcmeno kňaza : steffkojuraj
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 94
Poradie : 8110
Citát : Šteffko Juraj
N. 1796 v Ležiachove. O. 1819. K vo Vyhniach, Lovči, Zvolene, Zv. Slatine, Prievidzi, Sl. Ľupči, Zvolene, 1826 SF vo Zvolene, 1829 F vo Valči, 1830 per cambium v Bystričanoch, 1850 rezignoval na faru a bol n. o. Z. 27.8.1868.

Číslo záznamu : 63031
Meno kňaza : Šteffko Juraj
Pcmeno kňaza : steffkojuraj
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 214
Poradie : 2350
Citát : Juraj Šteffko, nar. 1796 v Ležiachove (farnosť Socovce), ord. 1819, kaplán vo Vyhniach, Lovči, Zvolene, Zvolenskej Slatine, Prievidzi, Slovenskej Ľupči, Zvolene, 1828 SF vo Zvolene, 1829 farár vo Valči, 1830 per cambium (výmena) v Bystričanoch, 1850 rezignoval na faru a ostal vo výslužbe, zomrel 27.8.1868.