logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6246
Meno kňaza : Štefan (Slepčany, 1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332slepcany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 938
Poradie : 198360
Citát : Stephanus.Occurrit inter 1332. et 1337. sacerdos Sancti Thoma de Seca (Joca), id est Jóka, qui juratus dixit beneficium suum non valere plus, quam sit marca et media. Solvit novem grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 189.)
Preklad : Štefan. V rokoch 1332 – 1337 bol farárom v kostole sv. Tomáša de Seca (Joca), to jest Joka časť Slepčian, ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac než poldruha marky. Zaplatil deväť grošov. (Monumenta Vaticana S. I. T. I., s. 189.)

Číslo záznamu : 49979
Meno kňaza : Štefan (Slepčany, 1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332slepcany
Meno farnosti : Nová Ves nad Žitavou
Pcmeno farnosti : novavesnadzitavou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 189
Poradie : 48540
Citát : Item Stephanus sacerdos ecclesie Sancti Thome de Seca (Joca) iuratus dixit non credere beneficium valere, quam sit marca et media, solvit IX. grossos.
Preklad : Štefan, kňaz kostola sv. Tomáša v Slepčany-Joka (teraz filiálka farnosti Nová Ves nad Žitavou), pod prísahou vypovedal, že jeho benefícium ročne nevynáša viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
Poznámka DKI : Némethy nesprávne určuje ako farnosť Jelka.