logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 66594
Meno kňaza : Škoda, Ján (1875-1925)
Pcmeno kňaza : skodajan1875
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 375
Poradie : 15410
Citát : Skoda Joannes, nat. 1875. Dec. 27. Alsókorompa; ord.
1900. Martii 10. Subsid. in Szárazpatak, 1901. coop.
et praebendatus E.C.S.; 1909. parochus in Nem-
csény