logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30030
Meno kňaza : Skalečka Ján
Pcmeno kňaza : skaleckajan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 177
Poradie : 15480
Citát : Skalečka Ján
N. 16.I.1827 vo Vsetíne, o. 1856, kaplán v Tužine, Oslanoch, N. Pravne, Chrenovci, Sl. Ľupči, Bojniciach. 1862 špirituá1 seminára. 1867 farár v Hronci. 1886 D. 1896 degradovaný.

Číslo záznamu : 63207
Meno kňaza : Skalečka Ján
Pcmeno kňaza : skaleckajan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 307
Poradie : 4110
Citát : Ján Szkalecska (1856), nar. 16.1.1827 vo Vsetíne, ord. 1856, kaplán aj v Tužine, Nitrianskom Právne, Chrenovci..., od 1862 špirituál seminára, od 1867 farár v Hronci, 1886 dekan.