logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44342
Meno kňaza : Siláček, Pavol, SJ
Pcmeno kňaza : silacekpavolsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 8810
Citát : Siláček, Pavol (+ 1772?) — jezuita, kazateľ, superior, viceprepošt.
V Bratislave pôsobil ako slovenský kazateľ a katechéta. V rokoch 1744 až 1753 bol superiorom a farárom v Žiline. V rokoch 1755 až 1758 bol rektorom jezuitského kolégia v Skalici, v 1759 až 1762 v Levoči a v rokoch 1763 až 1768 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Kláštore pod Znievom. Napokon sa v roku 1771 stal viceprepoštom Banskobystrickej diecézy.