logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44401
Meno kňaza : Serdaheli, František Saleský, SJ
Pcmeno kňaza : serdahelifrantiseksaleskysj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9400
Citát : Szerdahelyi, Ferencz Salesinus (* 1717 Veľký Šariš, okres Prešov) — jezuita, misionár, superior.
V rokoch 1749 až 1770 pôsobil ako misionár v Paraguaji. Po návrate sa v roku 1771 stal superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline. Zastával aj úrad farára i riaditeľa nižšieho gymnázia. Keďže v roku 1773 pápež Klement XIV. (1769-1774) Spoločnosť Ježišovu – jezuitov – zrušil, bol v týchto funkciách v Žiline posledným.