logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37981
Meno kňaza : Šemšej, Augustín Bartolomej
Pcmeno kňaza : semsejaugustinbartolomej
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 17350
Citát : SEMSEY, Augustín, Bartolomej, de Šemša
* nar. 31.8.1802 Boliarov, ord. 3.9.1826 Košice – Š. Csech, +2.5.1853
* štúdiá – Košice, 1826 kaplán Veľký Šariš, 1829 kaplán Prešov - Solivar, 1830 administrátor Ptičie, 1832 - 1843 Terňa, prísediaci súdnej tabule Šarišskej a Zemplínskej stolice, 1843 - 1853 administrátor - farár Kračúnovce, 1846 – 1848 excurrendo Brezov.
* AACass, Krstný list zo 7.4.1821. B. 1832. D. 1854, s. 119. Sch. 1828, s. 60; 1829, s. 60; 1833, s. 58; 1837, s. 58; 1838, s. 58; 1839, s. 144; 1844, s. 83; 1847, s. 83; 1853, s. 92.>