logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33891
Meno kňaza : Šechný, Jozef
Pcmeno kňaza : sechnyjozef
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 259
Poradie : 26160
Citát : Šechný Jozef, n. 18. 9. 1941 v Hendrichovciach, o. 8. 6. 1974, m. p., 1975 kapl. Prešov, 1977 kapl. Humenné, spr. f. Hažlín.

Číslo záznamu : 38216
Meno kňaza : Šechný, Jozef
Pcmeno kňaza : sechnyjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 19700
Citát : ŠECHNÝ, Jozef, ThLic.
* nar. 18.9.1941 Hendrichovce, ord. 8.6.1974 Bratislava - J. Gábriš, prim. Hendrichovce
* 1974 mimo pastorácie, 1975 kaplán Prešov, 1977 Humenné, 1977 administrátor Hažlín, 1979 Gaboltov, 1984 Kračúnovce, 1990 dekan, 2004 farár Prešov - Solivar, kanonik, 1.2.2006 dekan.
* ACAC 1/2006, s. 3. Sch. 1978, s. 259; 1995, s. 171; 1998, s. 136; 2000, s. 144; 2002, s. 155; 2004, s. 166.>