logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29993
Meno kňaza : Scira Michal
Pcmeno kňaza : sciramichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 173
Poradie : 15110
Citát : Schira Adam
O. 1777, kaplán v Kláštore p/Zn., 1779 farár vo Sv. Petre, 1782 v Háji, 1792 vo Zvolene, 1793 v D. Nive, 1800 D, 1806 VAD, 1811 HCEN. Z. 29.X.1817.

Číslo záznamu : 31286
Meno kňaza : Scira Michal
Pcmeno kňaza : sciramichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 86
Poradie : 7210
Citát : Schira Adam
O. 1777. K v Kláštore, 1779 F v Turč. Petre, 1782 F v Háji, 1792 vo Zvolene, 1793 v D. Nive, 1800 D, 1806 VAD, 1811 HCEN. Z. 29.10.1817.