logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30009
Meno kňaza : Schwarz, Jozef
Pcmeno kňaza : schwarzjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 175
Poradie : 15270
Citát : Schwarz Jozef
N. 4.III.1880 v Donovaloch - Mišútoch, o. 1904, kaplán v Hronci, V. Uherciach, Beňuši. 1910 SF, 1911 farár v Beňuši. Z. 2.VIII.1932, 52 r. – Vysokej postavy, príjemného chovania, samotár. Dobrý a starostlivý dušpastier, v horách prežil celý svoj život.

Číslo záznamu : 31298
Meno kňaza : Schwarz, Jozef
Pcmeno kňaza : schwarzjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 87
Poradie : 7330
Citát : Schwarz Jozef
N. 4.3.1880 na Donovaloch. O. 1904. K v Hronci, V. Uherciach, Beňuši. 1910 SF, 1911 F v Beňuši. Z. 8.8.1932, 52 ročný.
Vysokej postavy, príjemného chovania, samotár. Dobrý, starostlivý dušpastier. Celý svoj život prežil v horách.