logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5936
Meno kňaza : Schneider, Jakub Jozef
Pcmeno kňaza : schneiderjakubjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 912
Poradie : 195260
Citát : Schneider Jacobus, Josephus.Vallensis ex cottu Zol. Qua alumnus semin. s. Stephani 1750. baccalaureus, 1751. magister philosophiae. Hinc e. a. missus ad alumnatum Budensem. 31. Mart. 1753. factus coop. in Eszék. 6. Aug. 1756. in Sasvár. 24. Apr. 1762. investitus parochus in Péterfalva. Hinc 6. Mart. 1782. nominatus ad Sasvár, ubi † 4. Maji 1788.
Preklad : Schneider Jakub Jozef. Z Doliny vo Zvolenskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1750 stal bakalárom, v r. 1751 magistrom filozofie. Odtiaľ bol v tom roku poslaný do budínskeho alumnátu. 31. marca 1753 sa stal kaplánom v Osijeku. 6. augusta 1756 v Šaštíne. 24. apríla 1762 bol ustanovený za farára v Petrovej Vsi. 6. marca 1782 bol menovaný do Šaštína, kde † 4. mája 1788.