logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50566
Meno kňaza : Saul(1332,Vrútky)
Pcmeno kňaza : saul1332vrutky
Meno farnosti : Vrútky
Pcmeno farnosti : vrutky
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 222
Poradie : 54410
Citát : Item Saulus plebanus de Rut iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra marcam, solvit VI. grossos, [et est Nitriensis archidiaconatus.]
Preklad : Saul, kňaz z Vrútok, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov a je to Nitriansky archidiakonát.