logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29980
Meno kňaza : Sásik, Vojtech
Pcmeno kňaza : sasikvojtech
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 171
Poradie : 14980
Citát : Sásik Vojtech
N. 12.IV.1821 na Šp. Doline, o. 1837, preb., kaplán v Č. Balogu, Podkoniciach, SF 1846 vo Zvolene, v D. Nive, K v Kláštore p/Zn, 1849 SF vo Valaskej, 1850 v H. Mičinej, St. Horách. 1852 farár vo Sv. Ondreji, 1853 v Tŕní, 1870 čest. D. 1890 v. v. Z. 18.V.1891.

Číslo záznamu : 31277
Meno kňaza : Sásik, Vojtech
Pcmeno kňaza : sasikvojtech
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 85
Poradie : 7120
Citát : Sásik Vojtech
N. 12.4.1813 na Šp. Doline. O. 1837. PB, K v Č. Balogu, Podkoniciach, 1846 SF vo Zvolene, D. Nive, K v Kláštore, 1849 SF vo Valaskej, 1850 F v H. Mičinej. SF na St. Horách, 1852 F v Brusne, 1853 F v Tŕní, 1870 ČD. 1890 n. o. Z. 18.5.1891.